<Khách sạn Đông Dương Cửa Ḷ - Dong Duong Cua Lo Hotel

Luxury Hotel

 Địa chỉ: Đường B́nh Minh - Phường Nghi Ḥa - TX. Cửa Ḷ - Nghệ An.   Tel: 02383.948.999; Fax: 02383.948.999;   Hotline: 0913 312 007

Contact us


Nếu bạn có bất kỳ một yêu cầu hay ư kiến đóng góp nào, xin hăy sử dụng mẫu dưới đây.
Xin chân thành cảm ơn!

ĐÔNG DƯƠNG CỬA L̉ HOTEL
Địa chỉ: Đường B́nh Minh - Phường Nghi Ḥa - TX. Cửa Ḷ - Nghệ An.
Tel: 02383.948.999; Fax: 02383.948.999; Hotline: 0913 312 007; Email: Dongduonghotel2015@gmail.com