Dong duong Hotel

 Địa chỉ: Đường B́nh Minh - Phường Nghi Ḥa - TX. Cửa Ḷ - Nghệ An.   Tel: 02383.948.999; Fax: 02383.948.999;   Hotline: 0913 312 007

Đặt pḥng khách sạn


PH̉NG ĐƠN
ĐẦU TUẦN: 350.000 VNĐ | CUỐI TUẦN: 400.000 VNĐ